• Bắc Giang có 14 sản phẩm nông sản đặc trưng

    UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 6/9/2016 về việc phê duyệt kết quả thống kê các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng năm 2016. Theo đó, có 14 nhóm sản phẩm nông sản đặc trưng bao gồm: Mỳ gạo (mỳ Chũ, mỳ Kế, mỳ...