• Đưa màu xanh hoa lá vào trong nhà bếp

    Nhà bếp thuộc hành Hỏa, cây xanh thuộc hành Mộc. Mộc sinh Hỏa, cây xanh có thể giúp gian bếp thêm hưng thịnh. Cần tránh trang trí bếp bằng những cây có độc như vạn niên, thiên điểu, đỗ quyên... Trang trí khu vực bếp bằng hoa cỏ, cây xanh...
     
 
 
 
 
 
 
  • Kỹ thuật trồng hoa Tulip chơi Tết Ất Mùi 2015

    Trồng hoa Tulip không hề khó, hãy tự trồng một chậu Tulip để chơi hoa Tết ẤT Mùi này nhé! Ánh sáng Tulip yêu cầu cường độ ánh sáng ở mức trung bình đến yếu. Trong điều kiện trồng vào những ngày nắng, cần che bớt ánh sáng, nếu trời dâm mát...