• Đưa màu xanh hoa lá vào trong nhà bếp

    Nhà bếp thuộc hành Hỏa, cây xanh thuộc hành Mộc. Mộc sinh Hỏa, cây xanh có thể giúp gian bếp thêm hưng thịnh. Cần tránh trang trí bếp bằng những cây có độc như vạn niên, thiên điểu, đỗ quyên... Trang trí khu vực bếp bằng hoa cỏ, cây xanh...
     
 
 
 
 
 
 
 
  • Cách bảo quản hoa cắt cành tươi lâu

    1. Bảo quản hoa cắt cành: Sau khi cắt khỏi cây, cành hoa mất nguồn nước và dinh dưỡng do giả hành cung cấp. Cạnh đó các vi sinh vật gây thối rữa bắt đầu phá hủy các mô dẫn ở vết cắt. Để các búp hoa có thể nở hoàn toàn và giữ hoa được tươi...